Asociatie
neguvernamentala
apolitica si
nonprofit
Anul infiintarii: 2003

Domeniul principal de activitate:
- Cercetare in stiinte fizice si naturale (CAEN 7219)

Domenii secundare neclasificate:
- Protectia mediului, reabilitare ecologica;
- Dezvoltare comunitara, organizarea teritoriului;
- Inventica in domeniile de interes;
- Studii, cercetari si proiecte tehnico-stiintifice

Misiune / Scop:
Cresterea calitatii transformarilor in mediul rural

Beneficiari:
- Comunitati locale (sate, comune), ferme agricole
- Asociatii / Organizatii neguvernamentale
- Institutii publice, administratii locale si judetene
- Institutii de invatamant superior si cercetare

Sediul central:
Com. Sendriceni, Pascari, jud. Botosani
Adresa de contact:
Centrul de Cercetare si Extensie in Agricultura,
Silvicultura, Dezvoltare Rurala si Protectia Mediului
Com. Sendriceni, Pascari, jud. Botosani
CP 717380, office.ccex@yahoo.com

Spatiul de activitate: Podisul Moldovei
Colaborari si parteneriate:
 • Acorduri de colaborare si parteneriat
- Societatea Europeana pentru Conservarea Solului (www.essc.sk);
- Organizatia ONG BIOS Chisinau;
- Fundatia Corona Iasi;
- Centrul de Consultanta Ecologica Galati;
- Organizatia Tineretul Liber Botosani;
- Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului
   Perieni, judetul Vaslui;
- Agentia pentru Protectia Mediului Botosani;
- Oficiul Judetean pentru Studii Pedologice si Agrochimice Botosani;
- Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cultura Pajistilor Vaslui;
- Facultatatea de Geografie-Geologie, Univ. „A.I. Cuza” Iasi;
- Facultatea de Constructii, Univ. Tehnica „Gh. Asachi” Iasi;
- Facultatea de Hidrotehnica, Univ. Tehnica „Gh. Asachi” Iasi;
- Unele primarii din judetele Vaslui si Botosani;
- Centrul de Consultanta Agricola Suceava

 • Activitati comune
- Participare la Conferinta internationala “Abordare unitara la nivel de bazin
  hidrografic Prut pentru reducerea nutrientilor si cooperare transfrontaliera”
  (Centrul de Consultanta Galati);
- Participare la seminarul “Managementul zonelor de risc” organizat de
  APM Botosani;
- Participare la Târgul international AGRITECHNICA Hannover, Germania;
- Participare la a II-a editie a Târgului ONG-urilor de mediu Iasi (Fundatia
  Corona);
- Participare la programul de formare in cadrul proiectului “Programe de
  instruire in identificarea, formularea si implementarea proiectelor
  transfrontaliere pentru angajatii din APL-uri si ONG-uri, suport de
  dezvoltare locala durabila a zonelor de granita Romania-Rep. Moldova”;
- Participare la programul “Parteneriat pentru dezvoltare durabila” derulat
  de Organizatia Tineretul Liber Botosani;
- Participare la a XVII-a Conferinta Nationala pentru Stiinta Solului
  (Timisoara);
- Participare la programul de formare in cadrul proiectului “Colaborare
  transfrontaliera pentru reducerea impactului deseurilor asupra mediului”;
- Participare la seminarul geografic “Dimitrie Cantemir” organizat de
  Fac. de Geografie – Geologie a Univ. A.I. Cuza Iasi;
- Realizarea proiectului de excelenta “Reabilitarea ecologica si
  managementul durabil a zonelor cu eroziune in adâncime si/sau
  alunecari de teren din Moldova;
- Întâlniri periodice de lucru cu reprezentantii institutilor publice si ai
  administratiilor locale
 • ORGANIZATIE ATESTATA DE AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STIINTIFICA
 • ORGANIZATIE MEMBRA A RETELEI NATIONALE DE DEZVOLTARE RURALA
 • SPECIALISTI ATESTATI
Obiective:

 1. Dezvoltarea de cercetari stiintifice, infiintarea de perimetre pilot si promovarea de metode si tehnologii pentru dezvoltarea rurală durabila;
 2. Sprijinirea administratiilor locale si a grupurilor de interes pentru introducerea si consolidarea sistemului de management al calitatii in agricultura, silvicultura, dezvoltare rurala si protectia mediului;
 3. Ajutorarea administratiilor locale pentru promovarea si derularea de actiuni sociale si de educare a tinerei generatii;
 4. Dezvoltarea de aplicatii practice la nivelul ariilor naturale protejate, a monumentelor si a siturilor;
 5. Studii privind efectele schimbarilor climatice;
 6. Popularizarea cunostintelor tehnico-stiintifice de organizare, amenajare, protectie si utilizare durabila a teritoriului agricol; reabilitarea mediului afectat de activitati antropice si hazarde naturale.

Baza tehnico – materiala:
Echipa de cercetare (2006-2008):
Proiect de excelenta MARAVAL (2006-2008)
Secvente foto:
Activitati comune la Centrul de Cercetare
Participarea la Târgul ONG-urilor de mediu (Iasi, 2009)
CENTRUL DE CERCETARE SI EXTENSIE IN AGRICULTURA, SILVICULTURA, DEZVOLTARE RURALA SI PROTECTIA MEDIULUI